Praca w policji – wymagania

Rozpoczęcie kariery policjanta niewątpliwie zwiększa wartość społeczną. Jednak proces rejestrowania się, a później wstępowania do akademii policyjnej nie jest niestety tak prostą sprawą jakby się to mogło niektórym wydawać. Proces rekrutacji różni się w poszczególnych stanach, jednak wymagania kwalifikacyjne co do członków zespołu policyjnego są podobne w całym kraju. Każda osoba pragnąca rozpocząć karierę policjanta powinna spodziewać się poddania się wielu sprawdzianom i ocenom kondycji, które są niezwykle ważne i wysoko punktowane. Trzeba jednak liczyć się z tym, że należy poświęć tygodnie lub miesiące swojego wolnego czasu na takie szkolenia i zajęcia.

Wymagania wstępne
A więc niewątpliwie należy zacząć od najistotniejszej kwestii bowiem jasne jest, że od policjantów oczekuje się, wzorowej postawy obywatelskiej z czystą kartoteką kryminalną. Osoby wnioskujące o pracę w policji na swoim koncie nie mogą mieć żadnych wyroków za przestępstwo, żadnych niedawnych wykroczeń, które zwykle obejmują okres ostatnich 10 lat. Jak również żadnych wyroków w sprawie przemocy w rodzinie etc. Nawet ktoś, kto niesłusznie został zwolniony z wojska musi pamiętać, że nie zostanie przyjęty do pracy w służbie. Kolejnymi ważnymi aspektami, które są brane pod uwagę jest również to czy, kandydat nie miał incydentu odnośnie zakazu noszenia broni palnej, czy też prowadzenia pojazdu mechanicznego z jakiegokolwiek powodu. Wykluczona jest również osoba, która kiedykolwiek została ukarana w wyniku prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Przejdźmy teraz do kolejnych wymogów, bowiem istnieją również wymagania wiekowe co do wnioskodawców chcących pełnić funkcję w służbach państwowych. Są one zarówno minimalne, jak i maksymalne. Dla ciekawostki w innych krajach obowiązują następujące normy: w Kalifornii wymagania co do minimalnego wieku to 20 1/2 lat, aby nie przekroczyć 70, co jest obowiązkowym wiekiem emerytalnym. Natomiast w Meksyku minimalny wiek przypada na 21 lat, z pewnymi wyjątkami dla osób, które są w wieku od 18 do 21 lat.


I choć formalna edukacja nie była zwykle wymagana do pracy jako policjant, jednak coraz więcej departamentów poszukuje osób, które uzyskały dyplom i są gotowe do zajęcia się wyższymi szczeblami zarządzania. Poniżej przedstawimy kilka sposobów jak się tam dostać:

Pierwszym krokiem jest spełnienie podstawowych wymagań tj. należy mieć ukończone 18 lat, posiadać prawo jazdy i być legalnym rezydentem swojego kraju.Nie od dziś wiadomo, że społecznie uważa się, że funkcjonariusze policji będą wzorem do naśladowania w swoim społeczeństwie. Każdy ceniący swoją pracę policjant powinien liczyć się z tym, że wszelkie przestępstwa popełnione przed uzyskaniem przez niego statusu oficera niewątpliwie go zdyskwalifikują.

Kandydat musi unikać używania nielegalnych narkotyków, picia alkoholu w nadmiarze, czy w jakikolwiek sposób być kojarzony z przestępcami, czy osobami mającymi zatargi z prawem. Wszystkie takie zachowania niewątpliwie utrudnią uzyskanie pracy jako oficer policji lub nawet całkowicie zamkną do tego drogę.– Jeśli ubiegasz się o status oficera policji, musisz również liczyć się z faktem, że departament przeprowadzi kontrolę zdolności kredytowej w ramach sprawdzania tożsamości. Aby zbudować dobry kredyt, należy unikać gromadzenia długów, a wszystkie swoje kredyty i rachunki spłacać na czas bez konieczności płacenia odsetek karnych.

Następny ważny etap. Nie od dziś wiadomo, że w każdej dziedzinie posiadanie doświadczenia zawodowego pomaga przygotować się na długie godziny i surowe wymagania pracy w tym wypadku policjanta. Daje to również dużą przewagę nad kandydatami, którzy ubiegają się o posadę bez żadnego doświadczenia. Policjant to również osoba, która potrzebuje doskonałych umiejętności komunikacyjnych. Łatwo dogaduje się z osobami trudnymi, w każdym przedziale wiekowym. A jak wiemy praca w policji wiąże się z kontaktami z osobami, które cechują się niekiedy wybuchowym charakterem.

I ostatnia bardzo ważna kwestia. Policjanci muszą mieć szybki refleks oraz cechować się zdolnością do pokonywania dystansów o różnych długościach. Ponadto muszą mieć siłę do zatrzymania podejrzanych. Dlatego tak ważnym elementem podczas rekrutacji są wszelkie rodzaju testy sprawności fizycznej.

0 przemyśleń nt. „Praca w policji – wymagania

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *